Belkyra® 雙下巴溶脂療程

$2,888  

<送PRODERMA LAB淡紋彈滑修護面膜 >

  • 全球唯一獲FDA 認可
  • 5 年長期安全性
  • 顯著消減雙下巴

*如因貨存不足而未能提供指定免費禮品,本公司將另作安排贈送同等價值之產品。